Žádosti o sportovní stipendia 2022 lze podávat do 22. listopadu 2021

Studenti, kteří jsou vrcholoví a výkonnostní sportovci a kteří splňují stanovené podmínky, mohou do 22. listopadu 2021 podat žádost o přiznání sportovního stipendia, a to prostřednictvím elektronické aplikace dostupné na webu Univerzity Karlovy.

Před podáním přihlášky si důkladně prostudujte podmínky zařazení z hlediska podporovaných sportů a sportovní výkonosti.

Mgr. Vratislav Chvátal, vedoucí Katedry tělesné výchovy FF UK a člen Rady sportu UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK