VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 23. 11. 2021 – Fonetický ústav / Job offer from 23 November 2021 – Institute of Phonetics

Č.j.: UKFF/481307/2021

English see below

Fonetický ústav

Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent
Obor a zaměření: řečové vědy (fonetika)
Platová třída: AP1
Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • Vedení přednášek a seminářů zaměřených na osvojování řeči a fonetiku češtiny jako cizího jazyka
 • Podíl na řešení výzkumných úkolů a podíl na publikační činnosti
 • Vedení bakalářských prací

Požadavky:

 • Absolvované magisterské studium v oboru fonetika
 • Pokročilá fáze doktorského studia v oboru fonetika či příbuzném oboru
 • Zkušenosti s výukou na vysoké škole vítány

Předpokládaný nástup: 1.2. 2022
Termín přihlášky: 31.12. 2021

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

 • e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu zuzana.palkova@ff.cuni.cz

  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

Rozhodnutí děkana

 

Institute of Phonetics

Job title: Assistant
Field and specialization: speech science (phonetics)
Expected salary/job rank: AP1
Full-time position: 0.5 (20 hours per week)

Job description:

 • Teaching courses (lectures and seminars) on speech acquisition and the phonetics of Czech as a foreign language
 • Participation in research tasks, as well as in publication activities
 • Supervision of students’ BA theses

Job requirements:

 • MA degree in phonetics
 • Advanced stage of doctoral studies in phonetics or a related field
 • Experience with university teaching is desirable

Expected starting date: 1.2. 2022
Application deadline: 31.12. 2021

Complete applications will include the following:

 • application form
 • structured CV including professional experience
 • summary of expert, teaching and publication activities
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)

 

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.