Prof. Tomáš Halík obdržel prestižní cenu IN VERITATE

Cenu biskupa Pieronka za vynikající postoje a úspěchy při spojování křesťanských a evropských hodnot převzal prof. Halík v Krakově na mezinárodní konferenci „Role křesťanů v procesu evropské integrace“.

Laureát ceny prof. Halík z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK vystoupil na konferenci, která se konala 28. až 30. října 2021, zároveň jako jeden z hlavních řečníků na téma „Krize hodnot a současná vize lidské osoby“. Předchozími nositeli ceny jsou například bývalá polská premiérka prof. Hana Suchocká a blízký spolupracovník papeže Jana Pavla II. prof. Rocco Butiglione.

Setkání, během kterého vystoupila řada politických, církevních a akademických představitelů z několika evropských zemí, včetně kardinála Jeana-Claude Hollericha, spoluorganizovala frakce Evropské lidové strany v Evropském Parlamentu, Rada evropských biskupských konferencí (COMECE) a Nadace Roberta Schumana.

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK