Komise pro vědu FF UK udělila studentům stipendia za vynikající výzkumné výsledky

Komise pro vědu FF UK rozdělila studentům v podzimním termínu 2021 stipendia za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí v celkové výši 378 700 Kč.

Členové komise posuzovali publikované příspěvky 43 uchazečů a rozhodili se ocenit 29 z nich. Nejlépe hodnoceni byli Mgr. Jiří Anger (obor Filmová věda). Mgr. Šárka Lojdová (obor Estetika) a Mgr. Bc. Anna Schubertová (obor Obecná a srovnávací literatura, komparatistika).


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK