Iberoamerikanista Josef Opatrný obdržel Medaili Josefa Hlávky za rok 2021

Medaili každoročně udílí v předvečer 17. listopadu správní rada Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Oceňuje celoživotní dílo významných osobností z českých veřejných vysokých škol, české vědy a umění.

Letošním laureátem se stal prof. Josef Opatrný, který stál téměř čtyři desetiletí v čele Střediska ibero-amerických studií FF UK a v pedagogické i badatelské činnosti pokračuje dodnes. Za tu dobu absolvoval řadu zahraničních badatelských pobytů, publikoval několik desítek odborných monografií ve španělštině a angličtině a stovky studií. Každoročně pořádal vědecká symposia zaměřená na dějiny česko-latinskoamerických vztahů a dějiny Karibské oblasti. Po dobu dvaceti let realizoval letní kurzy Tec Monterrey na Univerzitě Karlově. Od roku 1986 doposud vede časopis Ibero-Americana Pragensia a její monotematická čísla Supplementa – obě řady čítají okolo padesáti titulů.

Prof. Opatrného dobře zná i širší veřejnosti, a to jako autora mnoha popularizačních děl z dějin Latinské Ameriky stejně jako komentátora soudobého dění v médiích. Bývá členem mezinárodních komisí a předsedá na kongresech. Byl mimo jiné místopředsedou Asociace evropských historiků-latinoamerikanistů (AHILA).

V roce 2002 ho španělský král Juan Carlos I. vyznamenal za přínos k šíření kulturních vztahů řádem Isabely Kastilské a v roce 2008 řádem Za civilní zásluhy. Mexická vláda ho v roce 2018 ocenila prestižním řádem Mexického orla. Ve stejném roce jej ministr zahraničních věcí ČR vyznamenal oceněním Gratias Agit. Obec spisovatelů mu v roce 2006 udělila Cenu Egona Erwina Kische za literaturu faktu a v letech 2005 a 2014 obdržel Cenu Miroslava Ivanova od Klubu autorů literatury faktu.

Prof. Opatrný se zasloužil o zavedení magisterského a doktorského studia v oboru iberoamerikanistika, vychoval stovky žáků, z nichž mnohým svými doporučeními pomohl k získání finanční podpory pro jejich zahraniční pobyty a stáže, udělované mimo jiné právě Hlávkovou nadací. Dodnes působí v řadě fakultních a univerzitních orgánů.

V roce 2020 obdržel stříbrnou medaili Univerzity Karlovy za významné celoživotní dílo v oboru iberoamerikanistiky a za dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na univerzitě. Výrazem uznání výsledků jeho práce se stala i letošní rektorská nominace na udělení Medaile Josefa Hlávky za Univerzitu Karlovu.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK