Centrum pro studium holokaustu a židovské literatury vstoupilo do druhé dekády své existence

Centrum vzniklo v roce 2010 při Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK. Jeho posláním je studium literatury související se šoa/holokaustem a židovskou kulturou v českých zemích a ve střední Evropě. Působí také v oblasti izraelských studií a provádí sociokulturní kvalitativní výzkumy v současných židovských komunitách v Evropě i mimo ni.

Za dobu své existence centrum hostilo nebo spolupořádalo více než desítku mezinárodních konferencí, workshopů a akcí. Jednou z nich byla 8. výroční konference Evropské asociace izraelských studií (University of London, SOAS), konané ve dnech 8. až 10. září 2020 na FF UK, které se zúčastnilo přes 140 českých i zahraničních hostů. Pozornost si získala také každoroční série devíti mezinárodních workshopů na téma holokaust v literatuře a kultuře.

Centrum stojí za vydáním téměř dvou desítek knih, článků a studií. Mimo jiné Being Jewish in 21st Century Central Europe nebo Handbook of Polish, Czech, and Slovak Holocaust Fiction. Works and Contexts. Nejzásadnější publikací je rozsáhlá kolektivní monografie Close and Foreign: Jews, Literature, and Culture in the Czech Lands in the Twentieth Century, která tematizuje židovství v české literatuře a kultuře ve dvacátém století. Spoluautorem a editorem monografie je profesor Jiří Holý.

Desáté výročí vzniku (2010–2020) oslaví centrum během konference One Biography, Multiple Places: The Life and Work of Shmuel Hugo Bergmann, která se koná 3. a 4. listopadu 2021.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK