Vyšel sborník studií významné české medievistky Zdeňky Hledíkové

Prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, CSc., (1938–2018) strávila téměř celý profesní život na Katedře pomocných věd historických a archivního studia FF UK, kde dlouhá léta přednášela středověkou paleografii.

Známé jsou především její studie ze středověkých církevních dějin, jejichž výbor vyšel v roce 2010 v knize Svět české středověké církve. Profesorka Hledíková publikovala také řadu důležitých příspěvků z oblasti pomocných věd historických, především paleografie a kodikologie.

Nový sborník Paleograficko-kodikologické etudy, který vyšel v nakladatelství Karolinum, přináší souborné vydání jejích statí z těchto dvou disciplín, obsažených v mnohdy obtížně dostupných domácích i zahraničních časopisech a sbornících.

Texty k vydání připravili prof. Ivan Hlaváček, který je také autorem předmluvy, a prof. Hana Pátková z Katedry pomocných věd historických a archivního studia FF UK.

Zdeňka Hledíková, Paleograficko-kodikologické etudy, Praha, Karolinum 2021

ISBN 978-80-246-4912-2; 978-80-246-4913-9 (pdf)

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK