Laureáty Státní ceny za literaturu a překladatelské dílo jsou absolventi Filozofické fakulty UK

Státní ceny za literaturu a překlad každoročně vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR k 28. říjnu. Ocenění letos získali autoři spjatí s FF UK – básník a esejista Miloslav Topinka a překladatelka a vysokoškolská pedagožka Alena Morávková.

Miloslav Topinka, absolvent psychologie na FF UK, obdržel Státní cenu za literaturu, kterou mu porota udělila za básnickou a esejistickou tvorbu.

Alena Morávková, která na FF UK vystudovala ruštinu, ukrajinštinu, francouzštinu a teatrologii, převzala Státní cenu za své celoživotní překladatelské dílo.

Oběma oceněným gratulujeme!


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK