Dr. Šárka Grauová z Oddělení portugalistiky FF UK se stala předsedkyní Asociace brazilianistů v Evropě

Třetí mezinárodní konference Asociace brazilianistů v Evropě (ABRE) proběhla ve spolupráci s FF UK na konci září. Dr. Grauová, která kongres organizovala, byla na valné hromadě ABRE zvolena předsedkyní výkonného výboru asociace pro období 2021–2023.

Kongresu se ve dnech 20. až 24. září 2021 zúčastnilo na 500 přednášejících z nejrůznějších společenskovědních oborů. Zastřešujícím tématem všech příspěvků byla, jak název konference napovídá, největší země na jihoamerickém kontinentu.

Součástí setkání byla také volba nového výkonného výboru ABRE, která se uskutečnila 22. září. Jako předsedkyni ABRE vybrala valná hromada brazilianistku Grauovou, která se na FF UK věnuje především výzkumu a výuce brazilské literatury a překladu. Místopředsedkyní asociace se stala socioložka Simone Frangella z Lisabonské univerzity.

Během konference asociace zároveň oznámila výsledky Soutěže o nejlepší evropskou disertační práci o Brazílii. Přihlášky do soutěže se zasílají každý rok do konce ledna a hlásit se mohou vědci, kteří svou disertační práci obhájili na některé z evropských univerzit v uplynulém kalendářním roce. Autor vítězné práce obdrží finanční odměnu a má možnost svou disertaci publikovat. Soutěže se mohou zúčastnit také absolventi doktorského studia z českých univerzit.

Pro více informací sledujte webové stránky Asociace brazilianistů v Evropě.

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK