Vyjděte z mlhy! Evropský den jazyků v Kampusu Hybernská je v roce 2021 zpět

Ve čtvrtek 30. 9. 2021 od 16 do 21 hodin se v prostorách Kampusu Hybernská uskuteční vzdělávací odpoledne plné přednášek a diskusí na oslavu Evropského dne jazyků, které pořádá Library of Languages FF UK.

Heslem letošního ročníku je „Vyjděte z mlhy!“ v doslovném i přeneseném smyslu slova: věnujeme se dopadu koronavirové pandemie na jazyky a jejich mluvčí, a tak heslo vybízí jednak k návštěvě Kampusu Hybernská a opětovné socializaci, jednak sleduje projevy sociální izolace a tzv. kognitivní mlhy po prodělaném onemocnění covid-19 v komunikaci různých skupin mluvčích.

Hlavní program obsahuje tři bloky přednášek: první blok se zabývá vzděláváním žáků s odlišným mateřským jazykem a jejich situací ve škole v době pandemie a po ní, druhý blok se věnuje překladu a překladatelům za časů pandemie a třetí blok dává do souvislosti to, že v přirozených situacích komunikujeme všemi smysly, s potížemi, které nám pandemie nebo kognitivní mlha způsobují v komunikaci na individuální i sociální úrovni.

Přednášky pronesou a do diskusí se zapojí odborníci z různých institucí (FF UK, FHS UK, MFF UK, PedF UK, Technická univerzita v Dortmundu, Národní ústav duševního zdraví) i odborníci  z praxe (ředitelé, asistenti, překladatelé). Vybrané přednášky se zabývají například tím, jak používáme zrak nebo ruce při komunikaci, co z jazyka slyší miminka před narozením, jak komunikují šimpanzi a v čem se jejich promluva podobá té lidské nebo jak si vedou v překladu lidé a jak automatické překladače.

Doprovodný program zahrnuje výstavu Severské jazyky, připravenou katedrou jazyků a literatur Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy ve spolupráci se Skandinávským domem. Návštěvníci Kampusu si mohou 30. září v premiéře zahrát venkovní únikovou hru Nouzový stav připravenou týmem Library of Languages FF UK, která se odehrává ve venkovních prostorách Kampusu Hybernská s využitím mobilní aplikace a zaměřuje se na obnovení komunikačních schopností po covidu-19. Hru Nouzový stav si budete do Kampusu moci přijít zahrát i po skončení Evropského dne jazyků.

Evropský den jazyků byl vyhlášen v roce 2001 Radou Evropy na 26. září a klade si za cíl podporu jazyků, vícejazyčnosti a jazykového vzdělávání. Záštitu nad akcí převzala Ing. Mariana Čapková, uvolněná zastupitelka hlavního města Praha a předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání hl. m. Praha.

Festival se koná ve spolupráci s projektem Univerzity Karlovy Hyb4City a Zastoupením Evropské komise v ČR. Druhá zmíněná instituce spolu se sítí pražských kulturních institutů EUNIC ve středu 29. 9. od 16 do 20 hodin pořádá partnerskou akci Speakdating v Paláci Lucerna.

Podrobný program je postupně zveřejňován na webu Library of Languages.

Produkce: Eva Lehečková, eva.leheckova@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK