Univerzita Karlova se zapojí do Noci vědců

V pátek 24. září se vědecké instituce po celé České republice zapojí do Noci vědců, večera, který popularizuje vědu. V Praze na Albertově se můžete potkat také s odborníky z Filozofické fakulty UK.

Program letošního ročníku, jehož tématem je čas, bude pro zájemce dostupný offline i online. Na Albertově, v Karolinu a dalších místech hlavního města představí vědci formou přednášek i experimentů různá vědecká témata. Část programu bude dostupná také formou předtočených videí na YouTube Univerzity Karlovy.

Odborníci z FF UK připravili následující program:

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK