Slovo děkana Filozofické fakulty UK k zahájení akademického roku

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v pátek 1. října začíná na Filozofické fakultě UK nový akademický rok. Vzhledem k tomu, že se stále nedá vyloučit riziko šíření nákazy při osobních setkáních, rozhodl jsem, že ani tento rok se nebude konat slavnostní zahájení akademického roku, na kterém se obvykle scházíme v aule.

Dovolte mi, abych vám alespoň touto formou popřál mnoho sil a trpělivosti při vstupu do dalšího semestru. Věřím, že nám tentokrát bude přáno prožít nadcházející akademický rok klidněji a věnovat se naplno studiu, bádání i šíření dobrého jména fakulty.

Na závěr připojím prosbu na všechny studenty i zaměstnance fakulty, abyste se v zájmu ochrany zdraví nás všech nechali, pokud je to možné, očkovat proti onemocnění covid-19. Zda úspěšně zvládneme nadcházející akademický rok, nyní závisí nejen na naší odbornosti, píli, vzájemné důvěře a dobré vůli, ale i ohleduplnosti a společné ochraně našeho zdraví.

Do nadcházejícího akademického roku vám přeje vše dobré

Michal Pullmann


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK