Právě probíhá nový ročník soutěže o Bolzanovu cenu

Ocenění Univerzity Karlovy se uděluje za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem, které byly zpracované v průběhu studia. Přihlašovat se mohou studenti a absolventi UK. Vítěz získá finanční odměnu 40 000 Kč.

Podmínkou pro přihlášení do soutěže je práce dokončená, tedy obhájená nebo publikovaná, v akademickém roce 2020/2021. Stejná práce nemůže být navrhovaná opakovaně.

Nominace musí obsahovat přihlášku a všechny přílohy, které jsou uvedeny na fakultním webu. Přihlášku podává student či absolvent, a to samostatně, nebo prostřednictvím své katedry či ústavu. Dokumenty se zasílají v elektronické podobě na Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů FF UK, které je do konce října předává na Univerzitu Karlovu.

Nominace můžete zasílat ve formátu Word do 15. října 2021 na e-mail: tereza.sindelarova@ff.cuni.cz.

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK