Katedra estetiky FF UK pořádá v rámci cyklu Prague Aesthetics Lectures přednášky o umění ve veřejném prostoru

V tomto týdnu 22. a 23. září se v Praze uskuteční přednáška o estetickém pojmu atmosféry, prezentace uměleckého projektu a on-line workshop o veřejném umění. Události jsou součástí projektu 4EU+ „Public Art in Poland, Italy, and the Czech Republic“, vedeného badateli a badatelkami z Univerzity Karlovy, Varšavské univerzity a univerzity La Statale v Miláně.

Cílem projektu je ustavit výzkumnou skupinu estetiků a estetiček z univerzit, které jsou součástí aliance 4EU+, a vytvořit tak základ pro budoucí spolupráci ve výuce. „Rádi bychom v příštím roce uspořádali letní školu na stejné téma jako to, o němž mluvíme během našich setkání, tedy veřejné umění,“ říká Tereza Hadravová. „Doufáme, že letní školu budeme spoluorganizovat s galerií GAMPA v Pardubicích, která je v České republice ojedinělá svým zájmem o veřejné umění a realizací projektů veřejného umění.“ Výsledky výzkumu badatelské skupiny budou publikovány v odborném periodiku Aisthetis (Firenze University Press) v březnu 2022.

Ve středu 22. září 2021 se ve Skautském institutu v Domě U Minuty koná přednáška Adama Andrzejewského z Varšavské univerzity s názvem „Atmospheres, Urban Sites, and Metaphysics“. Zaměří se na koncepci atmosféry, která je podle filozofa Gernota Böhmeho „základním pojmem nové estetiky“, a ukáže, že prostřednictvím lepšího porozumění metafyzice atmosféry můžeme získat vhodný pojem k uvažování o estetice města.

Po přednášce bude následovat prezentace projektu veřejného umění „Tvárnost paměti“, který se odehrál na podzim 2020 v Pardubicích. Událost představí kurátorka projektu, Šárka Zahálková, programová ředitelka galerie GAMPA v Pardubicích, která tak doplní přednášku Adama Andrzejewského zkoumáním koncepce městské atmosféry v praxi.

Ve čtvrtek 23. září se uskuteční on-line workshop „Public Art in Poland, Italy, and the Czech Republic“, kde výzkumná skupina představí a prodiskutuje dosavadní výsledky své práce. Adam Andrzejewski a Marta Maliszewska z Varšavské univerzity pronesou příspěvek s názvem „Rural Public Art“, jehož cílem je analýza role rurálního umění v Polsku. „Náš výzkum je vedený intuicí, že v obydlených rurálních oblastech, ve kterých chybí veřejné instituce – to znamená, kde je téměř každý prostor soukromým vlastnictvím, může veřejné umění sehrávat zásadní roli coby prostředek podněcující vznik veřejného prostoru v pravém slova smyslu,“ vysvětluje Andrzejewski. „Domníváme se, že veřejné umění ovlivňuje na venkově prostor odlišným způsobem než ve městě, kde primárně modifikuje již existující veřejný prostor.

Andrea Borghini a Nicola Piras z Milánské univerzity vystoupí s příspěvkem „Eating Local as Public Art?“. Obhajují v něm tezi, že stolování a vaření může být formou veřejného umění. „V našem příspěvku nás zajímá především to, jak mohou funkce tradičně připisované veřejnému umění být naplněny tím, jak rozumíme a jak uskutečňujeme lokální vaření a stolování, což jsou bezesporu v soudobé kultuře jídla velice významné fenomény,“ říká Borghini. „Zkoumáme několik konkrétních případových studií poskytovatelů lokálního jídla v Itálii a nahlížíme je jako příklady vzpomínkového umění, umění společenského protestu a povznášejícího umění, a to na základě mého předchozího výzkumu, který jsem dělal společně s profesorem Andreou Baldinim z Univerzity v Nanjingu.“

Tereza Hadravová a Sabrina Muchová z Filozofické fakulty UK chtějí ve svém příspěvku „Speed up or Slow down. On Temporality of Public Art“ upozornit na temporální aspekty některých děl veřejného umění. Autorky se domnívají, že zohledněním vzájemných vztahů mezi temporálními rysy děl a míst, kde jsou vystavena, můžeme lépe porozumět tomu, kdy jsou díla veřejného umění považována za hodnotná a kdy naopak selhávají. „Podnětem našich diskuzí bylo to, že do češtiny se ‚public art‘ překládá zpravidla jako umění ve veřejném prostoru. To vyvolalo náš zájem o aspekty časovosti veřejného umění. Chceme ukázat, že mnoho děl současného veřejného umění je takříkajíc víc o čase než o prostoru,“ doplňuje Tereza Hadravová.

Obě události, přednáška a prezentace v Domě U Minuty i on-line workshop, jsou přístupné veřejnosti. Více informací najdete na webu katedry.

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK