Brazilianisté z Oddělení portugalistiky FF UK připravují prestižní mezinárodní kongres

Ve dnech 20. až 24. září se ve spolupráci s Univerzitou Karlovou uskuteční třetí ročník konference Asociace brazilianistů v Evropě (ABRE). Asociace vznikla v roce 2017 v nizozemském Leidenu s cílem podpořit rozvoj studia Brazílie v Evropě a dialog mezi evropskými brazilianisty a jejich dalšími partnery v Brazílii a jiných částech světa.

Kongres s více než 500 přihlášenými akademiky z celého světa proběhne vzhledem k pandemickým okolnostem on-line, zúčastnit se ho tak mohou všichni zájemci, kteří se chtějí seznámit s Brazílií z pohledu různých společenskovědních oborů.

Konferenci, která se měla původně konat na půdě Filozofické fakulty UK, pořádá brazilianistka Šárka Grauová, vyučující Oddělení portugalistiky Ústavu románských studií FF UK a viceprezidentka ABRE. V organizační jedenáctičlenné komisi figurují další portugalisté z FF UK – Selmo Ribeiro Figueiredo Jr., Gilda Seara Machado, Petra Svobodová, Karolina Válová a iberoamerikanistka Monika Brenišínová.

Každý den konference bude rozdělený až do šestnácti tematických bloků s příspěvky týkající se kulturních, literárních, sociologických, ekonomických, historických a politických témat Brazílie. Kongres zahájí přednáška prof. Markéty Křížové ze Střediska ibero-amerických studií FF UK s názvem „Český cestovatel Alberto Vojtěch Frič a snahy o ochranu brazilských domorodců na počátku 20. století“.

Kromě členů ABRE se kongresu zúčastní také brazilianisti z americké Brazilian Studies Association, včetně jejího výkonného ředitele a kulturalisty Christophera Dunna (Tulane University). Mezi další významné účastníky patří historik James Green (Brown University), sociolog David Lehmann (Cambridge), antropolog José Maurício Arruti (Unicamp), literární historik David Treece (King’s College), filosofka Helena Hirata (Sãopaulská univerzita), muzikoložka Flávia Camargo Toni (Sãopaulská univerzita), antropoložka Véronique Boyer (École des hautes études en sciences sociales, Paříž), historik a antropolog Celso Castro (Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro) nebo politolog Anthony Pereira (King’s College).

Pro více informací o konferenci sledujte stránky ABRE, Ústavu Románských studií FF UK či Střediska Ibero-Amerických Studiíí FF UK.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK