V Praze začíná 64. ročník Letní školy slovanských studií

Na Filozofickou fakultu UK míří 90 studentů bohemistiky ze 36 zemí světa. Budou se věnovat intenzivnímu studiu češtiny a seznamovat se s českou kulturou a historií.

Ústav bohemistických studií FF UK pořádá od 24. července do 20. srpna 2021 tradiční a mezi zahraničními bohemisty vyhledávanou vzdělávací akci, která účastníkům nabídne 120 hodin výuky českého jazyka, pravidelné fonetické konzultace a workshopy. Studenti budou poznávat národní kulturní památky a vybírat z nabídky přednášek od literární historie přes hospodářské dějiny až po mediální teorii. Věnovat se jim budou špičky tuzemské akademické scény i významné osobnosti českého kulturního života.

Loňský pandemický rok organizaci letní školy nepřál, bohužel vůbec neproběhla. Letošní běh jsme naplánovali ve skromnějším a co možná bezpečném režimu, vývoj epidemické situace sledujeme nepřetržitě. Přesto doufáme, že si zahraniční studenti z Prahy odvezou to, co obvykle: výrazně lepší jazykové znalosti, ale hlavně krásné vzpomínky na místa, kam by se jako turisté nepodívali, a také nové přátele. Od zahraničních kolegů-bohemistů víme, že čtyři týdny v Praze dokáží studenty k oboru – a tím i k této zemi – připoutat jako máloco jiného,“ říká ředitelka Letní školy slovanských studií Svatava Škodová.

Letní škola má v tomto ohledu téměř diplomatickou funkci. Kromě toho, že studentům ukazujeme, co je na české kultuře skvělého a nepominutelného, je seznamujeme s tématy, jimiž se česká společnost aktuálně zabývá. Může jít o různá pojetí národní identity nebo třeba soudobé politické otázky, bavíme se spolu o stavu české mediální krajiny a srovnáváme ji se zahraničím. Během přednášek i neformálních setkání s hosty zveme studenty k tomu, aby o nich přemýšleli s námi,“ říká Svatava Škodová. „Podobné sdílení je podle nás základem pocitu, že ‚naše‘ kultura je také ‚jejich‘,“ uzavírá.

Letní škola slovanských studií účastníky oficiálně přivítá v sobotu 24. července 2021 ve 13.00 ve Velké aule Filozofické fakulty UK na náměstí Jana Palacha v Praze. Program zahájí děkan FF UK Michal Pullmann.

 

V případě zájmu o více informací se, prosím, obracejte na tiskovou mluvčí FF UK Zuzanu Válkovou: zuzana.valkova@ff.cuni.cz, +420 737 457 672.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK