Byly zveřejněny výsledky překladatelské soutěže České společnosti novořeckých studií za rok 2021

Soutěže se zúčastnilo jedenáct překladatelů, včetně pěti studentů a absolventů novořecké filologie na Filozofické fakultě UK. Vedle studentů a absolventů neogrecistiky se soutěže zúčastnili také zájemci z řad veřejnosti.

K překladu byly vybrány dvě povídky řeckého prozaika Antonise Samarakise Zeď (O τοίχος) a Poptává se naděje (Ζητείται ελπίς). Jako nejlepší byl vyhodnocen překlad Dafni Dimitriou z Ústavu řeckých a latinských studií FF UK.

Překlady hodnotila tříčlenná komise – Mgr. Simone Sumelidu, Mgr. Martin Surovčák a dr. Pavlína Šípová. Překlad Dafni Dimitriou porotu zaujal dobře plynoucím a odpovídajícím stylem a jasně zvolenou strategií formálního členění, soudržností překladu a substitučním řešením obtížně převoditelné katharevusy (varianta jazyka) v novinářském žargonu 50. let do současného českého prostředí.

Česká společnost novořeckých studií překladatelskou soutěž pořádá u příležitosti Mezinárodního dne řeckého jazyka, který připadá na 9. února. Do soutěže se mohou přihlásit všichni, kdo si chtějí vyzkoušet své znalosti řečtiny a schopnosti překladu literárního textu.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK