Univerzita Karlova rozdala ceny. Pět jich putovalo na FF UK

Rozvolnění protiepidemických opatření umožnilo vedení univerzity osobně vyznamenat několik předních vědeckých osobností UK.

Filozof prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr., z Ústavu filozofie a religionistiky FF UK se stal příjemcem výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinae udělované významným vědcům, kteří mimořádně přispívají k odborné prestiži univerzity.

Cenu Bedřicha Hrozného za významný a originální tvůrčí počin převzal egyptolog a archeolog prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., který se svým vědeckým týmem připravil monografii Sluneční králové. Za editorství a hlavní autorství monografie Bohumil Kubišta a Evropa si cenu odnesla také doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D., z Ústavu pro dějiny umění FF UK.

Egyptolog a archeolog Mgr. et Mgr. Martin Odler, PhD., čerstvý nositel Bolzanovy ceny, převzal od rektora UK prof. MUDr. Tomáše Zimy diplom za mimořádně cenný výzkum v práci The Social Context of Copper in Ancient Egypt down to the end of Middle Kingdom. Cenu rektora UK pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů převzala absolventka navazujícího magisterského studia Český jazyk a literatura – Tlumočnictví: čeština – francouzština Mgr. Marie Anna Hamanová.

Oceněným srdečně gratulujeme.

Fotografie ze slavnostního předávání najdete na webu univerzity.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK