Komise pro vědu FF UK udělila stipendia za vědecké výsledky

Komise rozdělila studentům v jarním termínu 2021 stipendia za vynikající, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí v celkové výši 581 500 Kč.

Členové komise posuzovali publikované příspěvky 62 uchazečů a rozhodli se ocenit 47 z nich. Nejlépe hodnoceni byli Mgr. Filip Ondrkál (obor: Archeologie pravěku a středověku), Mgr. Jan Vrhovski (obor: Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky) a Mgr. Jiří Anger (obor: Filmová věda).


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK