Filozofická fakulta UK připomíná oběti komunistického režimu

S úctou si připomínáme Miladu Horákovou, Jana Buchala, Záviše Kalandru, Oldřicha Pecla a všechny ostatní oběti komunistického režimu – zavražděné, uvězněné, pronásledované, vyhnané do exilu. Jejich odkaz je pro nás trvalým mementem, že o svobodu, spravedlnost a humanitu je nutné usilovat za každých okolností.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK