Studentka FF UK uspěla v celostátní soutěži Student a věda – Lingvistika

Eva Nováková, studentka 2. ročníku bakalářského programu Čeština v komunikaci neslyšících, byla oceněná za práci „Jmenné znaky politiků v českém znakovém jazyce. Výběr jmenného znaku pro ministra vnitra Jana Hamáčka“.

Desátý ročník soutěže se konal 17. května v rámci 22. mezinárodního setkání mladých lingvistů na Univerzitě Palackého v Olomouci. Filozofická fakulta UK do něj nominovala vítězku fakultního kola soutěže, které se konalo 29. dubna. Za svou práci získala studentka FF UK 1. místo. To sdílí se studentem Masarykovy univerzity Filipem Kubečkem, který uspěl s prací „Automatická detekce chyb ve tvarech zájmena ,onaʻ“. V porotě soutěže za Filozofickou fakultu UK zasedala doc. Ivana Bozděchová.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK