Katedra psychologie FF UK pořádá konferenci u příležitosti stého výročí od svého založení

On-line konference s názvem „100 let Katedry psychologie FF UK“ se koná ve středu 19. května.

Série přednášek od 9 do 12 hodin připomene historický vývoj katedry od jejího založení po současnost. Od 13 do 17 hodin pak pedagogové i studenti katedry představí své výzkumné práce.

Konferenci bude moderovat doc. Radvan Bahbouh, dr. Lea Takács a dr. Jiří Lukavský.

Účast na akci je možná pouze po předchozí registraci. Podrobnější informace k jednotlivým přednáškám najdete v programu.

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK