Katedra estetiky FF UK hostí přednáškový cyklus s významnými evropskými estetičkami

Přednášky, které se budou konat v květnové čtvrtky od 6. do 27. května, připravila katedra ve spolupráci se Společností pro estetiku při AV ČR.

Série přednášek je součástí projektu „European Aesthetics in the 21st Century“ a posluchačům má představit především různé oblasti, které zkoumá současná estetika, a zároveň poukázat na kontinuitu estetické filozofické tradice.

Katedra estetiky na Filozofické fakultě UK je jedním z mála pracovišť v Evropě, které se specializuje přímo na estetiku – ta obvykle bývá součástí osnov na katedrách filozofie. Cílem projektu je proto soustředit do Prahy ty evropské filozofy, kteří v oblasti filozofie uspěli právě jako estetici.

Přednáškovému cyklu, který organizuje dr. Tereza Hadravová, předcházel semestrální kurz „Aesthetics in the 21st Century“, v rámci něhož vystoupila řada zahraničních hostů, včetně významné vědkyně Elisabeth Schellekens. Ta na Uppsalské univerzitě ve Švédsku vybudovala katedru specializující se na filozofickou estetiku, která dnes do Švédska láká úspěšné absolventy filozofie a uměnověd z celého světa.

Podle vedoucí kurzu dr. Hadravové sledoval seminář dvě paralelní linie. „Zaprvé si kladl otázku, co se ve světě umění změnilo a na jaké výzvy současná filozofická estetika reaguje. Druhá linie, kterou jsme se studenty sledovali, souvisela s metodologickými změnami ve filozofické estetice a s její větší otevřeností empirickým metodám. S tím souvisel také výběr druhé přednášející, Isidory Stojanović z Institutu Nicod v Paříži, která se věnuje lingvistice a filozofii jazyka a její výzkum se rovněž týká estetických adjektiv, jako jsou krásné, ale také třeba šokující‘“.

Kurz se poprvé uskutečnil minulý semestr a nyní na něj navazuje přednáškový cyklus, ve kterém se opět představí Stojanović a Schellekens společně s dalšími důležitými badatelkami Hanne Appelqvist z University of Helsinki a Iris Vidmar Jovanović z Rijeka University.

Elisabeth Schellekens ve svém příspěvku vystoupí se zrcadlovým doplňkem ke své podzimní přednášce, ve které se zabývala estetickou hodnotou idejí a myšlenek. Nyní bude hovořit o kognitivní hodnotě estetické zkušenosti. Isidora Stojanović se během setkání zaměří na otázku, proč slova, jež obvykle signalizují negativní hodnotové soudy, v estetickém kontextu často znamenají pozitivní hodnocení.

Finská filozofka a znalkyně Ludwiga Wittgensteina Hanne Appelqvist bude během přednášky hovořit o tom, že Wittgensteinovy poznámky o umění jsou integrální a důležitou součástí jeho filozofie. Chorvatská estetička Iris Vidmar Jovanović se bude zabývat otázkou umělecké hodnoty morálně pochybných děl.

Naši studenti a studentky by měli díky kurzu a přednáškám mít i v následujících letech možnost debatovat s autory, jejichž práce v seminářích čtou a probírají. A světoví estetici a estetičky by měli Prahu vnímat jako důležité centrum evropské estetiky,“ doplňuje dr. Hadravová.

Přednášky jsou volně přístupné všem zájemcům. Odkazy na Zoom setkání jsou k dispozici na Facebooku Společnosti; záznamy budou po skončení přednáškového cyklu dostupné na jejích webových stránkách.

Program:

  • 6. května, Hanne Appelqvist: Art’s Part in Wittgenstein’s Philosophy
  • 13. května, Iris Vidmar Jovanović: Dangers of Art: Plato’s Call to Censorship in Contemporary Aesthetics
  • 20. května, Isidora Stojanović: Some reflections on valence in aesthetic judgments
  • 27. května, Elisabeth Schellekens: Art and Knowledge: The Cognitive Yield of Aesthetic Experience


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK