Bylo spuštěno studentské hodnocení kurzů letního semestru. Vyplnit dotazníky je možné do 30. května

Anonymní elektronické hodnocení kurzů probíhá od 11. do 30. května. Studenti bakalářského a navazujícího magisterského studia hodnotí kurzy v každém semestru, vždy v závěru výuky či po jejím skončení. Hodnocení probíhá anonymně a elektronicky, v unikátní aplikaci.

Každý student na počátku hodnocení dostane mailem přístupový proklik přímo do aplikace a zobrazí se mu ty kurzy, které měl v SIS zapsané. Může je hodnotit najednou či postupně, plně či jen částečně – rozpracovaná hodnocení lze uložit a zase se k nim vrátit. Do hodnocení se lze také přihlásit na adrese hodnoceni.ff.cuni.cz.

Na fakultním facebookovém profilu probíhá u příležitosti studentského hodnocení několik soutěží; na závěr bude za každou tisícovku odeslaných dotazníků vylosován jeden student či studentka, který/která obdrží balíček prezentačních předmětů FF UK a knihu z Vydavatelství FF UK.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK