Vědci i studenti mohou žádat o stipendia Fulbrightova programu

Žádat je možné o Fulbrightovo stipendium, Fulbright-Masarykovo stipendium a stipendium pro postgraduální studium. Stipendia je možné využít i pro hostující odborníky z USA.

Stipendijní programy pro české vědce a studenty

O Fulbrightovo stipendium mohou požádat vědečtí pracovníci s titulem Ph.D. Podmínkou je předchozí úspěšná výzkumná nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců.

Dále je přihlášku možné podat na Fulbright-Masarykovo stipendium určené akademikům, kteří jsou kromě své odborné práce aktivní také v akademickém a veřejném životě – například v akademickém senátu, v neziskové organizaci nebo v místní samosprávě. Stipendium se uděluje ve třech kategoriích: mladým vědcům před dosažením titulu Ph.D.; vědcům, kteří získali Ph.D. maximálně před 5 lety; pokročilým vědeckým pracovníkům s titulem Ph.D. získaným před více než 5 lety. Další podmínky jsou stejné jako u prvního stipendia.

Požádat lze i o stipendium pro postgraduální studium. To je určené pro studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph.D. ve Spojených státech amerických pro všechny obory a programy MBA a LLM. Stipendium se uděluje na jeden akademický rok (4–9 měsíců).

Cílem pobytu může být: výzkumný pobyt pro práci na samostatném vlastním výzkumném projektu (např. dizertační práci); absolvování celého studia vedoucí k získání titulu na americké univerzitě; studijní pobyt, který nevede k získání titulu.

Stipendisté z USA na českých univerzitách

České univerzity mohou zažádat také o stipendia na podporu hostování amerických odborníků v ČR. Hostování je možné několika způsoby, které se liší hlavně délkou pobytu, ale i tím, kdo žádost o grant podává. Zažádat je možné například o Fulbright Core program pro dlouhodobé pobyty nebo Fulbright Specialist Program pro krátkodobé hostování.

Informační webináře k stipendijním programům

Veškeré informace o studiu a výzkumu v USA v rámci Fulbrightova programu se dozvíte na on-line webinářích. Pro přihlášení je potřeba odeslat registrační formulář nejpozději tři dny před konáním akce.

Nejbližší webináře:

  1. dubna – stipendium pro vědce a přednášející: pro držitele Ph.D., pro profesionály;
  2. dubna – stipendium pro studium a výzkum v USA: pro studenty magisterského a vyššího stupně studia;
  3. května – Fulbright-Masarykovo stipendium pro neziskový sektor;
  4. května – Fulbright-Masarykovo stipendium pro vědce a studenty doktorského studia;
  5. června – hostování amerických stipendistů v České republice.

 


Související články