Mezi nominovanými na ceny Magnesia Litera jsou pedagogové a absolventi FF UK

Autoři spjatí s FF UK se mezi nominanty objevují již tradičně. Vyhlášení 20. ročníku literárních cen se uskuteční 8. června 2021 na programu ČT Art.

V kategorii Litera za knihu pro děti a mládež porota nominovala prózu absolventky romanistiky na FF UK Terezy Horváthové s názvem Sydney aneb My dva z B (Baobab).

Nominaci v kategorii Litera za naučnou literaturu získala monografie Shakespearova Anglie. Portrét doby (Academia), jejímž autorem je emeritní profesor anglické literatury na FF UK Martin Hilský. Do výběru se dostala i kolektivní publikace Bohumil Kubišta a Evropa (Karolinum), kterou editovala doc. Marie Rakušanová z Ústavu pro dějiny umění FF UK.

Antologii Italská renesanční literatura I-II (Karolinum) začal před šedesáti lety připravovat romanista a literární historik prof. Václav Černý, na jehož práci navázal prof. Jiří Pelán z Ústavu románských studií FF UK. Tato publikace získala nominaci v kategorii Litera za nakladatelský čin.

Překladatelé a pedagogové z Filozofické fakulty UK uspěli také v nominacích na Literu za překladovou knihu. Dr. Michala Benešová z Katedry středoevropských studií ji získala za překlad knihy Joanny Batorové Chmurdálie (Paseka). Dr. Dušan Andrš z Katedry sinologie pak za překlad knihy Lo Ch’inga Krabička zápalek (Mi:Lu Publishing) a absolvent Ústavu románských studií dr. Jiří Holub za překlad díla Francisca Delicada Portrét pěkné Andalusanky (Rubato).

Kategorie Litera za publicistiku svedla dohromady dvě absolventky FF UK: s knihou O Pavlovi (Torst) uspěla Daňa Horáková, která na fakultě vystudovala obor filozofie. Koreanistka Nina Špitálníková získala nominaci za publikaci Svědectví o životě v KLDR (NLN).

Všem nominovaným gratulujeme.

Pedagogové a absolventi FF UK zasedají také v porotě knižních cen. Členem poroty v kategorii próza je prof. Petr A. Bílek z Ústavu české literatury a komparatistiky a absolventka finštiny a ruštiny dr. Markéta Hejkalová. V kategorii poezie zasedá absolvent dějin české literatury a teorie literatury dr. Jiří Koten. V porotě kategorie kniha pro děti a mládež působí absolvent francouzštiny a češtiny prof. Jaroslav Provazník, v kategorii naučná literatura pak absolvent historie a politologie dr. Jan Kalous a absolventka bohemistiky a komparatistiky dr. Zuzana Říhová.

O nakladatelském činu rozhodovala porota, v níž zasedá absolventka dějin umění dr. Stanislava Fedrová. Členem poroty pro publicistiku je prof. Michal Stehlík z Ústavu českých dějin a prof. Jiří Trávníček, literární vědec a kritik, který na FF UK získal profesuru. V porotě pro překladovou knihu působí dr. Jana Kitzlerová z Ústavu východoevropských studií, absolvent sinologie dr. Jakub Hrubý, absolvent dánštiny, švédštiny a němčiny Robert Novotný a absolventka germanistiky a výtvarné výchovy Jana Zoubková.

Kompletní přehled letošních nominací najdete na www.magnesia-litera.cz.

Knižní ceny Magnesia Litera se snaží upozorňovat na kvalitní českou literaturu, a to jak na tvorbu spisovatelů a básníků, tak na práci překladatelů, nakladatelů, vědců i teoretiků. Ocenění je proto rozvržené do devíti kategorií, které zahrnují veškerou domácí knižní produkci.

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK