VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 12. 3. 2021 – Ústav českého národního korpusu / Job offer from 12 March 2021 – Institute of the Czech National Corpus

Č.j.: UKFF/103148/2021

English see below

 

Ústav Českého národního korpusu

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: korpusová lingvistika se specializací na korpusovou lexikografii
Platová třída: AP2
Úvazek: 1,0

Popis pracovní činnosti:

 • výuka v oblasti specializace
 • vedení závěrečných prací
 • výzkumná a publikační činnost
 • zapojení do projektu Velké výzkumné infrastruktury „Český národní korpus“ směřující k všestrannému rozvoji jazykových zdrojů a uživatelských rozhraní infrastruktury

Požadavky:

 • dokončené doktorské studium jazykovědného směru (titul Ph.D.)
 • kvalitní dosavadní výzkumná a publikační činnost
 • aktivní znalost angličtiny a nejméně jednoho dalšího jazyka
 • spolehlivost, pečlivost, organizační schopnosti

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2021
Termín přihlášky:  30. 4. 2021

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

 • e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu zuzana.palkova@ff.cuni.cz

  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Zasláním svého životopisu souhlasíte, aby FF UK zpracovávala Vaše osobní údaje pro účely vedení evidence uchazečů o zaměstnání v souladu s příslušnými právními předpisy.

Rozhodnutí děkana o přijetí

Institute of the Czech National Corpus

Job title: Assistant Professor
Field and specialization: corpus linguistics with a specialization in corpus lexicography
Expected salary/job rank: AP2 level
Full-time position: 1,0 (40 hours per week)

Job description:

 • teaching subjects in the above mentioned field and specialization
 • supervision of students’ theses
 • research and publication activities
 • engagement in the project of the Large research infrastructure entitled “Czech National Corpus” leading to a many-faceted development of language resources and user interfaces offered by the infrastructure

Job requirements:

 • Ph.D. in linguistics or closely related field
 • relevant publication record
 • good command of English and at least one another language
 • reliability, thoroughness, organizational skills

Expected starting date: September 1, 2021
Application deadline: April 30, 2021

Complete applications will include the following:

 • application form
 • structured CV including professional experience
 • summary of expert, teaching and publication activities
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.