Přihlašování do navazujících magisterských studijních programů je otevřené do konce března

Do středy 31. března si zájemci o studium na Filozofické fakultě UK mohou podat přihlášku do navazujících magisterských programů, kterých mají na výběr více než sedmdesát.

Dvouleté navazující magisterské studium je určeno uchazečům s ukončeným vysokoškolským vzděláním, a to buď v bakalářském stupni, nebo jiném magisterském studiu. Podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu je vysokoškolský diplom.

Předchozí vzdělání dokládají přijatí uchazeči až u zápisu do studia. Přihlášku si tedy mohou podat ještě před složením závěrečných státních zkoušek a před promocí; u některých programů není vyloučeno, že i přijímačky budou státnicím předcházet.

Pro případné dotazy jsou k dispozici pracovnice Referátu přijímacího řízení. S dotazy ohledně průběhu nebo obsahu studia je možné se obrátit přímo na ústavy a katedry, které daný program zajišťují.


Související články