Knihovna FF UK zve na webináře o práci s elektronickými zdroji a citacemi

Webináře pořádané Knihovnou FF UK zaměřené na efektivní vyhledávání v e-zdrojích a práci s citacemi a správu seznamů literatury jsou určeny všem studentům i zaměstnancům FF UK. Zájemci si mohou vybrat ze čtyř dostupných termínů.

K dispozici jsou dva samostatné webináře:

Efektivní vyhledávání v informačních zdrojích

Obsah webináře je zaměřen na rešeršní strategie v elektronických informačních zdrojích, pro ukázky vyhledávání budou použity multioborové zdroje od EBSCO a databáze JSTOR. Předpokládá se základní orientace v práci s e-zdroji dostupnými prostřednictvím vyhledávače UKAŽ nebo Portálu e-zdrojů UK.

Více informací, termíny a registrace

 

Práce s citačním manažerem CitacePRO

Webinář přinese obecné informace o tvorbě citací, praktické návody na tvorbu citací v manažeru CitacePRO a jejich správa a použití doplňku CitacePRO pro textový editor MS Word.

Více informací, termíny a registrace

Webináře se budou konat on-line formou prostřednictvím nástroje MS Teams a povede je správkyně elektronických informačních zdrojů na FF UK Mgr. Michaela Málková (Knihovna FF UK).

Odkazy a kontakt

Knihovna FF UK


Související články