Filozofická fakulta UK vyjadřuje podporu studentům a zaměstnancům barmských univerzit

S velkým znepokojením sledujeme zásahy proti univerzitám a další násilné činy, jichž se dopouštějí armádní a bezpečnostní síly v Barmě (Myanmaru). Svobodné vysoké školství je klíčovou součástí svobodné společnosti; obsazování univerzit a zákroky proti jejich studentům a zaměstnancům proto v reálné i symbolické rovině vždy znamenají zásadní ohrožení stěžejních hodnot. Podporujeme právo všech občanů Barmy pokojně protestovat proti proběhlému vojenskému převratu, odsouzenému Českou republikou, Evropskou unií a řadou dalších států.

za vedení Filozofické fakulty UK

doc. Michal Pullmann, děkan

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK