Byly zveřejněny výsledky 18. kola soutěže Grantové agentury UK

V pondělí 8. 3. 2021 byly vyhlášeny výsledky 18. kola soutěže GA UK. Filozofická fakulta UK podala v listopadu 2020 v rámci této soutěže 40 nových projektových žádostí, z toho 19 bylo úspěšně přijato k financování. FF UK tedy zaznamenala téměř 50% úspěšnost v přijatých projektech k financování ze strany GA UK. V lednu 2021 bylo podáno a tento týden schváleno všech 26 pokračujících projektů. Celkem bylo podpořeno 45 projektů.

Více informací k celkovým výsledkům soutěže GA UK najdete na webu univerzity.

Soutěž Grantové agentury UK je jedním z primárních zdrojů prostředků určených pro grantovou podporu studentské vědy na Univerzitě Karlově. Určena je pro studenty magisterských a doktorských studijních programů.


Související články