Aktuální informace o službách knihoven poskytovaných veřejnosti

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, věnujte prosím pozornost důležitým informacím o službách knihoven FF UK poskytovaných veřejnosti (tzn. netýká se studentů a zaměstnanců UK):

V souvislosti s uzavřením budov FF UK nebude od 17. 3. 2021 veřejnosti umožněn vstup do budov ani za účelem vrácení knih do biblioboxů.

Připomínáme uživatelům, že od 28. 2. 2021 je pozastaveno načítání zpozdného. Vyčkejte prosím s vrácením výpůjček do opětovného otevření budov veřejnosti, ke kterému dojde v závislosti na aktuální epidemické situaci (sledujte prosím semafor provozu na knihovna.ff.cuni.cz). Vracení knih je nicméně veřejnosti umožněno alespoň prostřednictvím pošty.

Nadále platí, že externím uživatelům jsou služby knihoven FF UK až do odvolání pozastaveny. Služby uživatelům z řad UK (studenti a zaměstnanci) jsou beze změn nadále poskytovány dle dosavadního režimu, více informací.

Kontakt

Pro řešení specifických dotazů neváhejte kontaktovat knihovníky e-mailem na adrese knihovna@ff.cuni.cz.

Knihovna FF UK


Související články