Návrhy na Cenu Jana Palacha 2021

Cena Jana Palacha je oficiální ocenění pro studenty a absolventy Filozofické fakulty UK. Cenu uděluje děkan fakulty za vynikající samostatnou publikační činnost, za mimořádný vědecký přínos ročníkové, bakalářské či diplomové práce, za mimořádný vědecký přínos v průběhu doktorského studia, za výraznou aktivitu zvyšující prestiž fakulty nebo za prokázání mimořádných lidských a charakterových vlastností ve výjimečných situacích.

Cena Jana Palacha 2021 bude udělena za práci dokončenou anebo počin vykonaný v době studia a zároveň v kalendářním roce 2020. Návrhy mohou podávat všichni členové akademické obce fakulty, a to do 28. 2. 2021. Podrobnosti najdete zde.


Související články