Ocenění za nejlepší mezinárodní vzdělávací projekty za rok 2020 míří na Filozofickou fakultu UK

Výsledky ocenění Domu zahraničních služeb, který zhodnotil nejzajímavější počiny v oblasti internacionalizace za rok 2020, jsou zveřejněny. Na předních příčkách se umístily také projekty spjaté s FF UK: výměnný program CEEPUS „Study of Religions“ Ústavu asijských studií FF UK a Online Letní škola programu East and Central European Studies.

Univerzitní síť s názvem „Study of Religions“, která vznikla na Ústavu asijských studií FF UK, se umístila na prvním místě v kategorii CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies). Výměnný program se zaměřuje na religionistiku, a to konkrétně na dvě oblasti výzkumu a výuky na ústavu – tibetanistiku a buddhologii. Projekt fungující již 14 let podporuje regionální spolupráci vysokých škol v zemích střední a jihovýchodní Evropy.

„Naše síť je tvořená především religionistickými pracovišti. Naše tibetanistika ale těžila ze skutečnosti, že v partnerských institucích sítě jsou výrazní badatelé zabývající se problematikou dotýkající se Tibetu – od specialisty zkoumajícího počátky tibetského buddhistického kánonu přes odborníka na buddhismus Ujgurů po znalce čínsko-tibetských vztahů,“ uvádí doc. Daniel Berounský, iniciátor celého projektu. „Studenty oborů typu tibetanistiky není v současnosti možné vyučovat v uzavřeném kruhu několika českých specialistů. CEEPUS přispěl k vytvoření atmosféry, ve které je pro naše studenty poměřování se s mezinárodním prostředím samozřejmostí.“

Podle ředitele Ústavu asijských studií FF UK dr. Marka Zemánka se síť meziuniverzitní spolupráce podařilo vytvořit především díky úsilí doc. Daniela Berounského. „Ocenění je pro nás zpětnou vazbou, že naše aktivity mají smysl, a povzbuzením v době, kdy je pozice našich oborů nejistá.“

V současné době připravuje Ústav asijských studií FF UK také projekt digitalizace tibetského buddhistického kánonu z Orientálního ústavu AV ČR, a to ve spolupráci s vídeňskou tibetanistikou a americkou digitální knihovnou Tibetan Buddhist Resource Center. Další spolupráci se podařilo navázat také s Univerzitou Komenského v Bratislavě a Univerzitou Szeged. Výuka tibetanistiky na FF UK se tak obohatí právě díky nově navázaným kontaktům, odborným konzultacím, revizi vědeckých textů a společným výzkumným pobytům.

Další projekt FF UK oceněný Domem zahraničních služeb je Online Letní škola programu East and Central European Studies. Ta se umístila mezi šesti nejúspěšnějšími projekty nominovanými na cenu „STUDY IN za počin v oblasti internacionalizace“. Program zaměřený na studentskou mobilitu, který zajišťuje Zahraniční oddělení FF UK, přispívá k internacionalizaci celé Univerzity Karlovy. Jeho cílem bylo především zrealizovat online verzi letních programů pro zahraniční studenty využitím nově vybudované výukové strategie a rozšířit síť existujících zahraničních partnerů.

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: CEEPUS Study of Religions

Obr. 2: Online Letní škola ECES


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK