Nová dimenze partnerství hl. města Prahy a Univerzity Karlovy: činnost zahajuje zapsaný ústav Kampus Hybernská

Rektor UK a primátor hlavního města Prahy před koncem roku podepsali partnerskou smlouvu a založili tím společný projekt, který významně přispěje k užšímu propojení aktivit akademické sféry, města a široké veřejnosti. Svou činnost zahajuje nový zapsaný ústav Kampus Hybernská. V objektu Hybernská 4, který město Praha zapůjčuje, se lze těšit jak na kulturně komunitní aktivity, tak na praktickou aplikaci univerzitních inovací a studentské projekty a i na interaktivní popularizační vědecké expozice, které budou vycházet z aktuálních témat. Univerzita paralelně spouští velký strategický projekt pod názvem Hyb4City, který bude synergicky doplňovat aktivity nového zapsaného ústavu v prostorách Hybernské 4.

Velmi mne těší tento nový formát spolupráce, který nám pomůže přinášet nové, především společenské, inovace a zároveň lépe naplňovat sociální a komunitní roli univerzity, kterou od nás město i veřejnost očekává,“ uvedl rektor UK Tomáš Zima.

Projekt navazuje na dříve uzavřená memoranda o spolupráci a předchozí několikaleté působení Filozofické fakulty UK v Kampusu Hybernská. Díky FF UK se utvořil jedinečný základ inovačního partnerství a na ně navázaná komunita, kterou nyní bude dále rozvíjet UK ve spolupráci se všemi svými fakultami i zapsaným ústavem.

Centrum města nemá být pouze turistickou destinací, které se Pražané snaží vyhnout, ale skutečným místem pro život. Naším cílem je zachovat a rozvíjet v této oblasti instituce pro studenty i veřejnost. Věřím, že k tomu díky pestré paletě nabízených aktivit výrazně přispěje i projekt Kampus Hybernská,“ řekl primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

Kampus Hybernská je mimořádné místo. Jedná se o propojení aktivit studentského života a života města, jakési soužití. Týmu, který doposud stál u projektu, se povedl neuvěřitelný kus práce a jsem moc rád, že celá záležitost dostává tento oficiální charakter a formu a že jsem mohl přispět právě k založení tohoto ústavu,“ uvedl radní hlavního města Prahy pro oblast majetku Jan Chabr.

Založení zapsaného ústavu Kampus Hybernská je potvrzením dlouhodobého přínosu činností, které ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a HMP v prostorách areálu v Hybernské probíhají již několik let. Jeho záběr kulturních, vzdělávacích a komunitních aktivit byl vždy velmi pestrý, nyní je však možné odstartovat i nové projekty a zajistit, že bude program přístupný Pražanům i nadále. Navzdory nepříznivým okolnostem se již sešli členové správní rady na první schůzi a přípravám programu Kampusu Hybernská tak již nic nebrání,“ řekla předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hlavního města Prahy Mariana Čapková, která založení ústavu od prvních dnů koordinovala s odborem majetku pražského magistrátu.

Prvními členy správní rady jsou:

a) Mgr. Ing. Jaromír Beránek (MHMP)

b) Ing. Mariana Čapková (MHMP)

c) PhDr. Pavel Sitek, Ph.D., (MHMP) – předseda SR

d) Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc, (UK)

e) JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D., (UK)

Prvními členy dozorčí rady jsou:

a) Mgr. Jan Chabr (MHMP)

b) Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. (UK)

c) Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (UK)

 

ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK
Odbor vnějších vztahů
Univerzita Karlova
tel: +420 224 491 455
mob: 721 285 565
e-mail: 
pr@cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK