Knihovna FF UK obnovuje v omezeném režimu výdej objednaných výpůjček

[ENGLISH 🇬🇧]

Knihovny FF UK od středy 13. 1. 2021 v omezeném režimu opět budou půjčovat knihy studentům a zaměstnancům Univerzity Karlovy*. Výdej knih bude obnoven. Věnujte prosím zvýšenou pozornost podmínkám služby.

 

Režim výpůjček, výdejní místa [ZMĚNA]

  • Výpůjčky knih jsou poskytovány výhradně na základě uživatelem zadané objednávky (požadavku) v Centrálním katalogu UK (po přihlášení). Objednávání knih je v provozu. Postup zadání požadavku je stejný, jako při standardním objednávání knih ze skladů.
    • Tip: Nevíte jak objednávat? Podívejte se na návod pro práci se čtenářským kontem.
  • Výpůjčky budou vydávány pouze v těchto stanovených výdejních místech: Knihovna Jana Palacha (hlavní budova FF, suterén), Knihovna Celetná (pozor, z důvodu probíhající rekonstrukce budou knihy vydávány v náhradním prostoru: Celetná 16, kancelář č. 10 v rektorátní části budovy. Náhradní prostor je přístupný taktéž z adresy Ovocný trh 5) a Knihovna Šporkova paláce (Hybernská 3).
  • Uživatelé si výpůjčky budou moci vyzvednout výhradně po obdržení e-mailové výzvy k vyzvednutí. Pokud uživatel učinil objednávky z více knihoven, obdrží z každé knihovny, z jejíhož fondu objednával knihy, samostatný email. Knihy jsou v momentě odeslání emailového vyrozumění načteny na čtenářské konto. Pokud nedojde k jejich vyzvednutí, budou po týdnu vráceny do oběhu a z čtenářského konta odečteny 

Výdejní doba

  • Výpůjčky budou vydávány od úterý do čtvrtka mezi 10. a 15. hodinou (Celetná, Šporkův palác) a mezi 10. a 17. hodinou (Knihovna Jana Palacha). Po obdržení e-mailu o připravené výpůjčce může uživatel přijít ve výše uvedené výdejní době podle vlastní potřeby. Není zavedená povinnost rezervovat si konkrétní čas vyzvednutí.

Které knihy lze vypůjčit? Stornování požadavku 

  • Možnost výpůjčky se týká všech knih z knihoven FF UK, které jsou v knihovnách standardně půjčovány absenčně. Výpůjčky knih se statutem „prezenční výpůjčka“ lze absenčně vypůjčit po individuálním rozhodnutí knihovníka, netýká se závěrečných prací a většiny periodických publikací.  V případě zájmu o prezenční výpůjčku se prosím obraťte na email  knihovna@ff.cuni.cz.  
  • Nedojde-li do 1 týdne od výzvy k vyzvednutí knihy uživatelem, je požadavek stornován a kniha je vrácena do oběhu, aby mohla být k dispozici ostatním čtenářům. 

Vracení knih

  • Vracení knih je umožněno bezkontaktně prostřednictvím biblioboxů. Knihy je vždy nutné vracet v budovách, ve kterých byly půjčeny. Umístění biblioboxů.
  • V případě, že si nejste jistí, do kdy je nutné vypůjčené knihy vrátit, řiďte se údajem ve svém čtenářském kontu v Centrálním katalogu UK (po přihlášení). Lhůty zde uvedené jsou závazné a vždy prioritní. Máte-li další dotazy, můžete se kdykoliv obrátit na adresu knihovna@ff.cuni.cz.

Kontakt a odkazy 

S veškerými dotazy na omezený režim výpůjček a provoz knihoven se prosím obracejte e-mailem na adresu knihovna@ff.cuni.cz 

Informace o aktuálním provozu knihoven FF UK najdete na webu knihovna.ff.cuni.cz a na informačním webu koronavirus.ff.cuni.cz. Můžete nás také sledovat na Facebooku. 

_________________

* Výpůjční služby budou prozatím poskytovány výhradně studentům a zaměstnancům UK bez ohledu na příslušnost k fakultám. Služby veřejnosti (externí uživatelé služeb, studenti kurzů celoživotního vzdělávání a univerzity třetího věku a široká veřejnost) jsou nadále až do odvolání pozastavené.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK