Bylo spuštěno studentské hodnocení kurzů zimního semestru. Vyplnit dotazníky je možné do 24. ledna

Anonymní elektronické hodnocení kurzů probíhá od 5. do 24. ledna. Výsledky včetně slovních komentářů budou zveřejněny před začátkem letního semestru.

Studenti bakalářského a (navazujícího) magisterského studia hodnotí kurzy v každém semestru, vždy v závěru výuky či po jejím skončení. Hodnocení probíhá anonymně a elektronicky, v unikátní aplikaci.

Každý student na počátku hodnocení dostane mailem přístupový proklik přímo do aplikace a zobrazí se mu ty kurzy, které měl v SIS zapsané. Může je hodnotit najednou či postupně, plně či jen částečně – rozpracovaná hodnocení lze uložit a zase se k nim vrátit. Do hodnocení se lze také přihlásit na adrese hodnoceni.ff.cuni.cz.

Na fakultním facebookovém profilu probíhá u příležitosti studentského hodnocení několik soutěží; na závěr bude za každou tisícovku odeslaných dotazníků vylosován jeden student či studentka, který/která obdrží balíček prezentačních předmětů FF UK a knihu z Vydavatelství FF UK.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK