Open Science: Série školení pro akademické a výzkumné pracovníky UK

Centrum pro podporu open science spolu s Odborem pro vědu a výzkum UK zve výzkumné a akademické pracovníky Univerzity Karlovy na praktické komplexní školení zaměřené na témata spojená se správou výzkumných dat (research data management) a otevřeného publikování (open access).

Nad akcí převzal záštitu doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., prorektor pro vědeckou činnost Univerzity Karlovy.

Další informace

Více informací o školeních, úplné znění programu a odkaz k registraci najdete na pod tímto odkazem. Knihovna FF UK vřele doporučuje školení všem akademickým a vědeckým pracovníkům FF UK.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK