Na FF UK zpracovává bibliografii přes 30 let. Iva Kalendovská převzala stříbrnou medaili FF UK

Ocenění za mimořádné zásluhy při zpracovávání bibliografie publikační činnosti pracovníků fakulty bylo uděleno Ivě Kalendovské ze Střediska vědeckých informací.

Po absolvování gymnázia studovala Iva Kalendovská (1962) na vyšší zdravotnické škole v Brně obor oční optik. U něho zůstala jen krátce a v roce 1989 nastoupila do Střediska vědeckých informací FF UK, kde pracuje dodnes. Původní náplní její práce byla agenda časopisů, jejich katalogizace a správa a také katalogizace knih z oblasti sociologie, pedagogiky, andragogiky a kulturologie. Od roku 2001 zpracovává data související s bibliografií autorů na FF UK.

Data se v rámci univerzity sbírají prostřednictvím Osobní bibliografické databáze a následně jsou využívána k několika dalším účelům, z nichž pro fakultu nejdůležitější je jejich předání do RIV – Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Zde slouží jako jeden z podkladů pro rozdělení prostředků na institucionální financování rozvoje výzkumných organizací.

Do Osobní bibliografické databáze vložila Iva Kalendovská za dobu svého působení na fakultě přes 50 tisíc záznamů. Díky tomu může fakulta každý rok vykazovat publikační činnost svých pracovníků, na základě které získává finanční prostředky. „Ve středisku pracuji opravdu dlouhou dobu, i když moje pracovní náplň se v průběhu let několikrát obměnila. Průběžně se měnící požadavky RVVI dokáží celkem spolehlivě zaručit, že tato práce není pouze rutina. Podstatnou roli hraje samozřejmě příjemný pracovní kolektiv v čele se vstřícnou paní ředitelkou a spolupracující autoři,“ odpovídá Iva Kalendovská na otázku, co pro ni bylo a je největší motivací zůstat tolik let u jedné práce.

Nejnáročnější období souvisí vždy s termíny předávání výsledků do RIV, ať už se jedná o jarní sběr, kdy do RIV předáváme velké množství výsledků, které všechny musí splňovat požadované technické parametry, anebo navazující období, ve kterém jsou vybrané výsledky nominovány k peer review hodnocení v RIV,“ uvádí paní Kalendovská. Na práci ji nejvíce těší, když se podaří najít řešení i v takových situacích, které jsou nestandardní a pro autory mnohdy nepřehledné.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK