Kde se vzali Slované? Odpovědi nabízí nová kolektivní monografie, do které přispěli autoři z FF UK

Publikace „New Perspectives on the Early Slavs and the Rise of Slavic. Contact and Migrations“ vyšla ve spolupráci s Heidelberskou univerzitou (Slavisches Institut) a Ústavem pro jazyk český AV ČR. Přispěli do ní také Jiří Dynda, doktorand na Ústavu filosofie a religionistiky, doc. Tomáš Klír z Ústavu pro archeologii a doc. Jiří Rejzek z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK.

Svazek obsahuje příspěvky lingvistů, archeologů a historiků věnující se problematice raných Slovanů, které byly prezentovány na konferenci „Language Contact and the Early Slavs“ konané v říjnu 2017 v Praze (výzkumná skupina Identity v pohybu).

Autoři se v publikaci zaměřují na jedno z hlavních témat současné medievistiky a historické lingvistiky – extrémně rychlou expanzi slovanského jazyka ve velké části raně středověké Evropy. Sjednocující ideou publikace, která vychází z poznatků několika vědních oborů, je to, že na otázku vztahu mezi slovanským jazykem, etnikem a hmotnou kulturou nabízí různé odpovědi v různých geografických a politických kontextech.

Vydání knihy podpořil Fond strategických partnerství UK 2019, minigrant +4EU 2020 a projekt KREAS.

Klír, T. – Boček, V. – Jansens, N. (eds.), New Perspectives on the Early Slavs and the Rise of Slavic. Contact and Migrations, (= Empirie und Theorie der Sprachwissenschaft, Volume 6). Winter Verlag: Heidelberg. 353 s. ISBN: 978-3-8253-4707-9

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK