Dr. Alice Flemrová a doc. Miloslav Uličný získali významné překladatelské ceny

Odborná porota Obce překladatelů dnes vyhlásila výsledky 29. ročníku Ceny Josefa Jungmanna. Obě hlavní ocenění získali překladatelé spjatí s Filozofickou fakultou UK.

Cenu Josefa Jungmanna obdržela Alice Flemrová, absolventka a vyučující Ústavu románských studií FF UK, za převod románu Paola Sorrentina Všichni mají pravdu, s přihlédnutím k dalším předloženým překladům a se zvláštním oceněním její vytrvalé péče o zprostředkování současné italské literatury českým čtenářům.

Do překladatelské Síně slávy byl uveden Miloslav Uličný, absolvent FF UK a dlouholetý pedagog Ústavu translatologie FF UK, přední český hispanista, překladatel poezie a dlouhé řady náročných textů a nositel významných ocenění včetně zahraničních.

Oceněni byli také další absolventi Filozofické fakulty UK. Krameriův vinš získal za dlouholeté důsledné působení ve prospěch uměleckého překladu Jan Zelenka, mimořádné tvůrčí ocenění za překlad románu Roberta Menasseho Hlavní město Petr Dvořáček. Další tvůrčí ocenění obdrželi Vít Kazmar (zároveň též pedagog Ústavu románských studií FF UK), Michal Špína a Michal Švec a Prémii Tomáše Hrácha Marie Voslářová.

Všem oceněným srdečně blahopřejeme.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK