Sedmý ročník Mezinárodního dne archeologie na FF UK se koná online

Mezinárodní den archeologie se každoročně odehrává třetí sobotu v říjnu jako oslava archeologie. Letos se na FF UK poprvé pořádal ve virtuálním prostředí. Odborníci připravili osm videí, která představují vybraná historická a archeologická témata.

Během MDA organizují archeologové z univerzitních, muzejních, památkářských i dalších pracovišť kulturní a společenské akce pro veřejnost. MDA poprvé proběhl v USA v roce 2011, v ČR se začal pravidelně slavit až v roce 2014. Každý rok se do akce zapojuje mnoho institucí z celé republiky. Součástí akcí bývají krátké přednášky zabývající se nejrůznějšími tématy souvisejícími s archeologií.

V sobotu 17. října 2020 měl proběhnout sedmý ročník Mezinárodního dne archeologie v ČR, který se nakonec nemohl uskutečnit v původně plánované podobě. Řada institucí se rozhodla MDA uspořádat alespoň virtuálně. Připojit se rozhodl také spolek studentů archeologie na FF UK Archeoffuk.

Společně s vedením Ústavu pro archeologii a Ústavu pro klasickou archeologii FF UK vytvořili krátká videa, která přibližují činnost archeologických ústavů na FF UK a jejich zaměstnanců. Připojil se také dr. Martin Odler z Českého egyptologického ústavu FF UK a dr. Jan Turek z Centra pro teoretická studia, společného pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR.

V jednotlivých videích doc. Miroslav Popelka (ÚPA) přibližuje historii a cíle Mezinárodního dne archeologie; ředitel Ústavu pro archeologii doc. Tomáš Klír se zabývá možnostmi poznání minulosti prostřednictvím spolupráce archeologie a příbuzných vědních disciplín; ředitel Ústavu pro klasickou archeologii doc. Peter Pavúk mluví o archeologických výzkumech v Troji a dokladech Trojské války; dr. Petra Tušlová (ÚKAR)  popisuje doklady využívání jiných paliv než dřeva v Římské říši.

Dále doc. Ladislav Stančo (ÚKAR) představuje zahraniční činnost a expedice studentů Ústavu pro klasickou archeologii; dr. Jan Turek charakterizuje význam a cíle Světového archeologického kongresu, jehož poslední ročník měl původně probíhat tento rok v Praze. Dr. Martin Odler hovoří o dokladech podoby zpracování kovů ve starém Egyptě a dr. Ivo Štefan (ÚPA) v krátké prezentaci představuje výzkum Ústavu pro archeologii na raně středověkém hradišti ve Vinoři.

Videa můžete zhlédnout na YouTube kanálu spolku studentů archeologie na FF UK.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK