Online Letní škola programu East and Central European Studies (ECES) byla nominovaná na cenu STUDY IN

Nominaci na cenu „STUDY IN za počin v oblasti internacionalizace“ podalo 17 projektů, do užšího výběru jich postoupilo šest. Vítěz bude vyhlášen na začátku prosince. Letní školu organizuje tým programu ECES.

Letní škola programu East and Central European Studies bude jako jeden z šesti nejlepších nominovaných projektů představena ve společné publikaci úspěšných projektů mezinárodního vzdělávání 2020. Soutěž Study In a vydání brožury zajišťuje Dům zahraniční spolupráce s cílem propagovat české vysokoškolské vzdělávání v zahraničí a podporovat internacionalizaci českých vysokých škol.

Program ECES, který zajišťuje Zahraniční oddělení Filozofické fakulty UK, přispívá k internacionalizaci celé Univerzity Karlovy. Každoročně ho do Prahy přijíždí studovat stovky studentů na semestrální či krátkodobé letní studijní pobyty. Díky předmětům a společenským akcím získávají zahraniční studenti vhled do české a středoevropské kultury, historie a současnosti.

Celkově je program ECES – jak výuka během semestrů, tak letní programy – významným propojením FF UK a Univerzity Karlovy s prestižními univerzitami v USA, Kanadě a dalších zemích. Nabízíme studentům to nejlepší z oborů, v nichž FF UK vyniká, ať už je to bohemistika, slavistika, středoevropská studia, politologie, sociologie, dějiny umění nebo filmová věda. Dostáváme od nich zpětnou vazbu k obsahu výuky, stylu učení, relevanci konkrétních témat pro mezinárodní akademickou obec. Program ECES je soustavnou výzvou pro FF UK k zachovávání vysokého standardu výuky i vědecké práce,“ popisuje přínosy programu proděkanka pro zahraničí FF UK prof. Markéta Křížová.

Projekt online Letní školy probíhal v rámci tří týdnů a nabízel šest předmětů vybraných podle hodnocení absolventů programu: Czech Language for Everyday Use, Economic Decline of European Empires, Jewish History in Central and Eastern Europe, Sociology of Food a Ten Centuries of European Architecture: The Story of Prague.

Koncepce programu vycházela ze zkušeností, které organizátoři získali na jaře 2020 během pandemie, kdy museli prezenční výuku během tří dnů kompletně převést do virtuálního prostředí.  Podle prof. Křížové zaujal projekt porotu soutěže právě rychlou a operativní reakcí na situaci, která byla bezprecedentní a díky které dostál závazkům vůči partnerským univerzitám a studentům. „I v okleštěné podobě jsme byli schopní nabídnout atraktivní program, v podstatě koncentraci toho nejzajímavějšího, co ECES ve svých programech nabízí. Nominaci jsme získali i díky velkému osobnímu nasazení celého týmu ECES, díky podpoře ze strany dalších zaměstnanců FF UK, díky pedagogům, kteří přípravami na online výuku a její realizací samozřejmě trávili mnohem víc času, i díky studentům, kteří v nezvyklé situaci dál pracovali a kurzy absolvovali,“ uvádí prof. Křížová.

Vyučující letos poprvé přednášeli online a během přednášek používali různé interaktivní nástroje k zatraktivnění výuky, včetně online her a online kurzů vaření. „Jednou týdně jsme studentům rozesílali newsletter s reáliemi a tipy na online české kulturní aktivity, např. odkazy na hudbu, filmy, virtuální prohlídky památek v Čechách, recepty a podcasty o české kultuře,“ říká vedoucí týmu programu ECES Ivana Petrželová.

Vyučující kurzu „Ten Centuries of European Architecture“ Alex Went popisuje zkušenosti s letošní distanční výukou z pohledu pedagoga. V minulých ročnících zahraniční studenty prováděl po památkách v centru Prahy, tento rok si musel poradit s virtuálními procházkami prostřednictvím Google Street View. „Jestli mi něco chybělo, tak to byl pro mě nejdůležitější aspekt výuky – osobní interakce a živé debaty se studenty.“ Zpětná vazba studentů byla ale přes všechny okolnosti pozitivní.

Realizace Letní školy se podle týmu programu ECES povedla – důkazem toho jsou pozitivní reakce absolventů kurzů. Díky těmto úspěchům si členové týmu do budoucna slibují především zlepšení komunikace s partnerskými zahraničními univerzitami, a tím i vyšší počet studentů a studentek.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK