Byly uděleny Státní ceny a Ceny Ministerstva kultury pro rok 2020: mezi laureáty jsou absolventi FF UK

Státní ceny a Ceny Ministerstva kultury byly uděleny 28. října 2020. Mezi osmi laureáty jsou čtyři absolventi Filozofické fakulty UK. Oceněným srdečně blahopřejeme.

Státní ceny se udělují za literaturu a překladatelské dílo a Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury a za přínos v oblasti kinematografie a audiovize.

V tomto roce získal Státní cenu za literaturu básník, překladatel a spisovatel Michal Ajvaz, a to za dosavadní literární tvorbu. Státní cena za překladatelské dílo byla udělena překladatelce ze španělštiny Blance Stárkové za dosavadní dílo v oblasti překladu literárních děl.

Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti hudby převzal muzikolog a zpěvák Jiří Tichota. Oceněn byl za působení v čele souboru Spirituál kvintet a za muzikologický výzkum v oblasti loutnového repertoáru renesance a baroka.

Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize byla udělena filmové publicistce Evě Zaoralové, a to za dlouholeté umělecké vedení Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a celoživotní propagaci českých filmů a filmařů v zahraničí. Seznam všech laureátů je k dispozici na webu Ministerstva kultury.

Slavnostní předávání cen se kvůli pandemii nemohlo uskutečnit. Program ČT Art od 1. do 8. 11. 2020 odvysílá seriál medailonků všech oceněných.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK