Studenti z Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK tlumočí prohlídky festivalu Open House Praha 2020

O víkendu 5. a 6. září bude v rámci festivalu veřejnosti zpřístupněno přes sedmdesát běžně nepřístupných budov a prostorů v deseti městských částech Prahy. Prohlídky s tlumočením do českého znakového jazyka jsou zajištěny ve spolupráci se studenty z Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK.

Návštěvníci si budou moci zdarma prohlédnout architektonicky cenné prostory historických paláců a reprezentativních vil, moderní designové kanceláře, industriální prostory, funerální architekturu či výhledy na město ze střech výškových budov.

Pro návštěvníky se sluchovým postižením budou na festivalu přichystané prohlídky s tlumočením do českého znakového jazyka ve třech festivalových objektech. V sobotu od 10 hodin se zájemci mohou podívat do Štencova domu, sídla byznys klubu Opero, a v 15 hodin budou mít možnost dozvědět se více o multifunkční budově Quadrio. V neděli v 15 hodin se uskuteční prohlídka historického parníku Vyšehrad.

Ve všech objektech bude navíc zajištěn simultánní přepis mluvené řeči z náslechu v reálném čase, který je alternativou pro osoby neovládající plně znakový jazyk. Na prohlídky je doporučeno se předem zaregistrovat u dr. Nadi Hynkové Dingové na e-mailu Nada.Dingova@ff.cuni.cz.


Související články