Slovo děkana Filozofické fakulty UK k zahájení akademického roku

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,

vítám vás všechny – studenty, pedagogy a nepedagogické zaměstnance naší fakulty – alespoň takto na dálku v akademickém roce 2020/2021. Zvlášť srdečně zdravím studentky a studenty prvních ročníků, kteří za současných náročných podmínek nově vstupují do našeho společenství.

Sledujte prosím aktuální informace na webu koronavirus.ff.cuni.cz a dodržujte prosím příslušná hygienická nařízení a pokyny. Děkuji za veškeré úsilí, které věnujete tomu, aby výuka, vědecké bádání a provoz fakulty pokračovaly co nejzdárněji. Věřím, že toto nesnadné období společně zvládneme, a těším se, až se budeme moci opět všichni setkávat tváří v tvář.

doc. Michal Pullmann

děkan Filozofické fakulty UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK