Proběhl třetí ročník Letní školy žurnalistiky a sociokulturních studií Borise Němcova

Ve dnech 3. až 14. srpna 2020 s podporou Univerzity Karlovy proběhla již třetí mezinárodní Letní škola žurnalistiky a sociokulturních studií Borise Němcova. Jedna z nejvýznamnějších akcí Akademického centra Borise Němcova pro výzkum Ruska FF UK vznikla ve spolupráci s partnerským Fondem Borise Němcova za svobodu se sídlem v Bonnu.

Letní škola nabízí interdisciplinární výukový program v ruštině určený pro začínající novináře, blogery a badatele, přičemž účast není omezena věkem, dosaženým vzděláním, akademickou hodností či dosavadní pracovní zkušeností. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci a omezeným možnostem cestování se letní část výuky uskutečnila online formou. Pokud to okolnosti dovolí, v prvních měsících příštího roku se předpokládá realizace intenzivního týdenního programu přímo v prostorách Filozofické fakulty UK.

Letošní letní školy se zúčastnilo celkem 33 studentů z Běloruska, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Ruska, Spojených států a Ukrajiny. Organizátoři vybírali z rekordního počtu 740 zaslaných přihlášek, jejichž součástí byl vždy návrh konkrétního projektu. Vedení školy se ujala Žanna Němcovová, novinářka a zakladatelka Fondu Borise Němcova. Členy užšího organizačního týmu se stali spolupracovníci Fondu Borise Němcova Anna Čeredničenková, Zakir Subchankulov, Olga Šorinová, novinář Ilja Klišin, studentka FF UK Alexandra Skorvidová a Marek Příhoda, ředitel Centra Borise Němcova FF UK.

Na přípravě přednáškové a seminární části programu se podíleli novináři Roman Badanin, Katěrina Gordějevová, Albina Kirillovová, Ilja Klišin, Jekatěrina Krongauzová, Michail Maglov, Sergej Parchomenko, Natalija Rostovová, Franak Vjačorka, Ilja Žeguljov, režisér Vitalij Manskij, fotograf Dmitrij Markov a specialistka fundraisingu Sofja Žukovová. Studentům byly rovněž nabídnuty pravidelné odborné konzultace ohledně individuálních projektů, jejichž zpracování a následná publikace představují hlavní konkrétní výstup školy.

Prioritními tématy se v roce 2020 staly různé aspekty novinářské práce, mimo jiné propagace a šíření obsahu na sociálních sítích, vytváření longreadů a tvorba podcastů, základy filmování, dokumentární fotografie a vedení rozhovorů. Lektoři se kromě praktických návyků dotkli také obecnějších problémů investigativní žurnalistiky, formování a stavu ruských sdělovacích prostředků, sféry dokumentárního filmu, historie a poslání prestižní novinářské ceny «Редколлегия».

Nehledě na nejistou situaci organizační tým počítá s pokračováním celého projektu a uspořádáním dalšího, čtvrtého ročníku Letní školy žurnalistiky a sociokulturních studií Borise Němcova na FF UK v roce 2021.

Marek Příhoda


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK