Filozofická fakulta UK podporuje protestující běloruské studenty

Jakožto představitelé fakulty, jejíž studenti sehráli významnou roli v sametové revoluci, odsuzujeme násilné zásahy státní moci proti běloruským studentům i dalším protestujícím. Připomínáme, že Evropská unie výsledek srpnových běloruských prezidentských voleb neuznává. Podporujeme právo občanů Běloruska svobodně, férově a demokraticky rozhodnout o dalším směřování země.

za vedení Filozofické fakulty UK

doc. Michal Pullmann, děkan

 

kontakt pro média:

dr. Daniel Soukup

608 183 802

daniel.soukup@ff.cuni.cz

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK