Ceny Magnesia Litera vyhlášeny. Úspěch měly také publikace autorů spjatých s FF UK

Knižní ceny Magnesia Litera byly vyhlášeny v pondělí 31. srpna 2020. Mezi oceněnými jsou dva absolventi Filozofické fakulty UK, dalších deset autorů spjatých s fakultou bylo nominovaných v pěti kategoriích.

Hlavním cílem cen je propagovat kvalitní, původní i překladovou literaturu. Ocenění se uděluje v devíti kategoriích, které se snaží obsáhnout veškerou domácí knižní produkci. Porotu k jednotlivým kategoriím delegují oborově příslušné obce a organizace. Kompletní přehled výsledků je dostupný na webu magnesia-litera.cz.

Knihou roku a vítězem v kategorii Naučná literatura se stala životopisná publikace Jan Žižka od prof. Petra Čorneje, absolventa oboru historie – český jazyk na FF UK. Nejlepší překladovou knihou se pak stala publikace Edwarda St Aubyna Patrick Melrose I, kterou přeložil doc. Ladislav Nagy, absolvent anglistiky a filozofie na FF UK, který na fakultě přednášel v rámci doktorského studia.

Laureáti 19. ročníku ceny Magnesia Litera spjatí s FF UK

Petr Čornej

Jan Žižka (Paseka)

 

vítěz „Magnesia Litera Kniha roku“ a „Naučná literatura“

Ladislav Nagy

Patrick Melrose I (Argo)

 

vítěz „Překladová kniha“

Nominovaní spjatí s FF UK

V kategorii Kniha pro děti a mládež byl nominován Petr Borkovec za knihu Každá věc má něco společného se štěstím (Běžíliška) a prof. Petr Koťátko za knihu Anička, mluvící potok a další chovanci ústavu paní Majerové (Meander). Dr. Michal Kopeček a kolektiv autorů byli nominováni v kategorii Naučná literatura za knihu Architekti dlouhé změny: Expertní kořeny postsocialismu v Československu (Argo/ FF UK/ Ústav pro soudobé dějiny AV). Na Objev roku byla nominovaná Ema Labudová s knihou Tapetář (Knižní klub). V kategorii Překladová kniha získal nominaci Petr Zavadil s překladem románu kolumbijského spisovatele Fernanda Valleja Madona zabijáků (fra). V kategorii Nakladatelský čin byla nominovaná publikace Katedrála viditelná a neviditelná (Hilbertinum/ Archeologický ústav AV), kterou připravil kolektiv autorů včetně dr. Jany Maříkové-Kubkové, prof. Davida Ebena, dr. Václava Kapsy a dr. Tomáše Slavického. Ve stejné kategorii byla dále nominovaná dr. Adéla Petruželková, editorka knihy Magorova oáza (Torst).

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK