Bylo vyhlášeno 18. kolo soutěže Grantové agentury UK pro rok 2021

Soutěž Grantové agentury UK je jedním z primárních zdrojů prostředků určených pro grantovou podporu studentské vědy na Univerzitě Karlově. Určena je pro studenty magisterských a doktorských studijních programů.

Projekty se podávají prostřednictvím aplikace GA UK, která bude zpřístupněná od 7. 10. 2020. Žadatel může k danému termínu podat nejvýše jednu přihlášku v roli hlavního řešitele, celkem se může student podílet na řešení nejvýše tří projektů současně.

Uzávěrka podání nového projektu prostřednictvím aplikace je 2. 11. 2020. Termín uzávěrky je závazný pro všechny žadatele z Filozofické fakulty UK. Podrobnější informace k soutěži jsou k dispozici na webu UK.

K soutěži bude uspořádán informační seminář, a to 5. 10. 2020 od 17:30 do 19:30 v hlavní budově FF UK v místnosti č. P200. Vzhledem k měnícím se opatřením v rámci šíření Covid-19 sledujte prosím případné změny semináře zde. Na semináři je nutné mít na sobě roušku a sedět s dostatečným rozestupem od ostatních.

Kontaktními osobami za Grantové oddělení FF UK jsou Lenka Prasličáková (linka 321) a Monika Sechovcová (linka 397). V případě jakýchkoliv dotazů ohledně přípravy a podání grantových projektů se obracejte na ně.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK